Program Sijil Teknologi Senibina percaya setiap individu berpotensi sebagai pakar bidang teknologi senibina yang profesional dan usahawan berjaya bagi menyokong dasar kerajaan dalam melahirkan tenaga mahir negara untuk bekerja secara profesional seterusnya memperkasakan industri ke peringkat antarabangsa.