Program ini percaya bahawa semua individu berpotensi menjadi juruteknik yang berkebolehan dan dapat menyesuaikan diri untuk menyokong aspirasi negara dalam menyediakan tenaga kerja teknologi kejuruteraan.