BUKU PANDUAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU 2020

SENARAI PERALATAN PDP TAHUN 2020

SENARAI PEMBAYARAN SEMASA PENDAFTARAN

SENARAI SEMAK PENDAFTARAN KKS2 2020

BUKU PANDUAN PELAJAR BAHARU 2020.pdf

BUKU GARIS PANDUAN PEMINDAHAN KREDIT

PANDUAN CQI POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 2020

TATACARA PERMOHONAN AKSES WIFI KKS2

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) KKS2

PELAN TINDAKAN PEMULIHAN DAN GARIS PANDUAN PENGOPERASIAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI PASCA COVID-19

PELAN STRATEGIK KKS2 2022-2025

(UPIK - TATACARA PENGKOMERSIALAN PRODUK POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI)

(UPIK - GARIS PANDUAN PENYELIDIKAN)

(UPIK - GARIS PANDUAN INOVASI DAN HARTA INTELEK)

(UPIK - GARIS PANDUAN PPRN)

(UPIK - GARIS PANDUAN PENERBITAN JURNAL)

(UPIK - PROSEDUR & CARTA ALIR PENYELIDIKAN)